Tarieven

Intakegesprek (60 minuten + 30 minuten voor uitwerken dieetanalyse, individueel dieetvoorschrift en rapportage aan cliënt en/of arts)€ 108,-
Vervolgconsult (30 minuten + 15 minuten voor uitwerken dieetanalyse, individueel dieetvoorschrift en rapportage aan cliënt en/of arts)
54 ,-
Telefonisch consult (15 minuten + 15 minuten voor uitwerken)
36,-

Vergoedingen

De basisverzekering vergoedt 3 uur dieetadvisering per jaar. Maar let op: het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel je precies vergoed krijgt. Lees dus de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar goed door (‘dieetadvisering – ongecontracteerde zorg’).